Catering Dietetyczny

z dostawą do domu

793 629 100

Dane konta firmowego:

P. P. H. U. Sinpol, Szczupłe Pudełko
PKO BP: 34102034370000190200155267.

Naszą kuchnię doprawiamy miłością!